Toezicht in Full HD

Camera’s schrikken af. Een aantal goed geplaatste camera’s kunnen daarom alleen, omdat ze er zijn, al van groot belang zijn.
Maar als het wel een keer mis gaat, zijn de beelden zo terug te halen. De camera’s van Dahua zijn er onder andere in full color of infrarood. Ook zijn er uitvoeringen voor donkere omgevingen. Voor iedere situatie bestaat dus een camera die het goed in beeld brengt!

Welke gevolgen hebben de wijzigingen in de RPBR voor Videotoezichtcentrales, Particuliere Alarmcentrale en installateurs?
Zoals u wellicht al in de Staatscourant van 19 december 2018 heeft gelezen zijn de eisen in de Regeling Particuliere beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (RPBR) gewijzigd vanwege een nieuw soort Beveiligingsorganisatie.

In deze nieuwsbrief willen wij ingaan op deze wijzigingen en wat de gevolgen zijn voor Videotoezichtcentrales, Particuliere Alarmcentrales en Installateurs van Videosystemen.

Het betreft beveiligingsbedrijven die door middel van videocamera’s min of meer dezelfde beveiligingswerkzaamheden verrichten als de particuliere alarmcentrales maar door de technische wijze waarop het toezicht plaatsvindt niet onder de wettelijke definitie van particuliere alarmcentrale vallen.

Voorwaarden voor kwaliteit bij de beveiligingsorganisaties
Uit het oogpunt van bescherming van de openbare orde en openbare veiligheid ziet de overheid in algemene zin een taak voorwaarden te scheppen voor de kwaliteit van beveiligingsorganisaties die de burger bij kunnen staan bij het voorkomen van criminaliteit.

De doeltreffendheid van een videotoezichtcentrale wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de videoapparatuur. Videoapparatuur waarvan videotoezichtcentrales gebruik maken moet zijn gecertificeerd. Een videotoezichtcentrale mag alleen diensten verlenen aan derden die ook van dergelijke videoapparatuur gebruik maken.

Wanneer videotoezichtcentrales, die werken met videoapparatuur, ondeugdelijke apparatuur gebruiken brengt dit risico’s mee voor de openbare orde en veiligheid, bijvoorbeeld als dit videobeelden van onvoldoende kwaliteit betreft, waardoor afbreuk wordt gedaan aan een doeltreffend optreden van bijvoorbeeld de politie.

Opleidingseisen aan de installateurs
Cameratoezichtcentrales / PAC’s laten het plan voor de installatie, de installatie en het onderhoud van de videoapparatuur die hij gebruikt, slechts opstellen/uitvoeren door installateurs en personen die aan installateurs assistentie verlenen, die in het bezit zijn van een diploma dat de instemming heeft van de minister.

Instemming hebben zij die in het bezit zijn van:

Het diploma Projectering deskundige CCTV/VSS;
Het diploma Installatiedeskundige CCTV/VSS;
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als alarminstallateur;
Een Verklaring van Betrouwbaarheid.

Ottenhof Elektrotechniek B.V. is KIWA gecertificeerd en voldoet aan alle vereisten.