Rookmelders

Als er onverhoopt toch brand uitbreekt, gaat de persoonlijke veiligheid voor.

Deskundig geplaatste rookmelders en brandmeldknoppen laten tijdig weten dat het gebouw geëvacueerd moet worden.