Home
Certificeringen
Klachten
Contact

PRIVACY-BELEID

Inleiding.

In deze privacy verklaring leest u alles over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, hoe daarmee omgegaan wordt en voor welke doelen wij die gegevens opslaan. Verder vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u die rechten kunt gebruiken.

Als gevolg van interne veranderingen of door bijvoorbeeld wetswijzigingen, zal onze privacyverklaring soms gewijzigd worden. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Wie zijn wij?

U leest op dit moment de privacy verklaring van Ottenhof Elektrotechniek B.V. uit Volendam. Wij verzorgen de complete elektrotechnische installatie en domotica van particuliere tot grootschalige woningbouw en grote utiliteitsbouwprojecten.

Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om verschillende redenen. Allereerst op grond van een gerechtvaardigd, namelijk commercieel, belang. Immers, zonder uw contactgegevens kunnen wij niet in contact met u komen, de gevraagde informatie of offerte niet aanleveren, noch onze (onderhouds-) dienstverlening uitvoeren. Hiervoor hebben wij doorgaans NAW-gegevens van de contactpersoon, diens e-mailadres en telefoonnummer nodig. Deze gegevens verkrijgen wij van uzelf of uw organisatie. Indien wij het onderhoud van uw alarminstallatie(s) verzorgen, hebben wij in voorkomende gevallen toegang tot deze installaties, om de werking van de installatie te analyseren. Wij verzamelen hierbij geen persoonsgegevens, anders dan benodigd voor het onderhoud en analyse van de installatie, zoals IP-adres.

Cookies?

Onze website www.ottenhof-elektrotechniek.nl maakt gebruik van tracking-cookies om geanonimiseerde data te verzamelen over bezoekerstrends. Deze statistieken worden niet gebruikt voor doelgerichte marketing. U heeft bij bezoek aan onze website de mogelijkheid om deze cookies te weigeren.

Wie krijgt mijn gegevens?

Uw gegevens worden uitsluitend door ons gebruikt voor de hiervoor aangegeven doelen. Uitsluitend indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening, kan het voorkomen dat wij uw contactgegevens delen met door ons ingeschakelde derden. Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden.

Wij houden ons het recht voor om de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van onze onderneming en/of onze (ingehuurde) medewerkers te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de eerder genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Voor professionele partijen, zoals architecten, woningcorporaties, aannemers etc., geldt dat wij streven naar langdurige relaties en wij uw contactgegevens bewaren tot het moment dat u of uw onderneming aangeeft om de gegevens te verwijderen. Dit laatste kunt u doen door ons per e-mail een verzoek hierom te sturen. Zie ook onder ‘Wat zijn uw rechten?’.

Wat zijn uw rechten?

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedereen waarvan persoonsgegevens worden bewaard, de volgende rechten:

  • Recht op inzage: U heeft altijd het recht om uw bij ons vastgelegde en bewaarde gegevens op te vragen. Dit doet u door een verzoek hiertoe per e-mail aan ons te sturen. U krijgt dan z.s.m. een overzicht van uw bij ons opgeslagen gegevens.
  • Recht op rectificatie: Als uw gegevens niet kloppen of veranderd zijn, dan verzoeken wij u ons hiervan per e-mail op de hoogte te brengen. Dan zullen wij uw gegevens aanpassen.
  • Recht op het indienen van een klacht: Indien u vindt dat wij niet op de juiste wijze met uw gegevens omgaan, dan kunt u hierover bij ons een klacht indienen via info@ottenhof-elektrotechniek.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. autoriteitpersoonsgegevens.nl
  • Recht op overdracht: als jij een dienst aanbiedt en je klant besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft je klant het recht dat de gegevens door jou worden overdragen aan die andere partij.
  • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: Als u niet langer wenst dat uw gegevens bij ons vastgelegd zijn, dan kunt u ons per e-mail verzoeken om uw gegevens te wissen.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@ottenhof-elektrotechniek.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. Na afhandeling van het door u ingeroepen recht, zullen wij uw kopie ID-bewijs vernietigen.

Social Media.

Op onze website (www.ottenhof-elektrotechniek.nl), zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken of websites van derden, zoals Twitter of Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Beveiliging.

Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan dan ook uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Vanwege ons werk o.a. op locatie is het soms noodzakelijk om uw contactgegevens op verschillende manieren vast te leggen. Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Heeft u nog vragen omtrent ons gebruik van uw persoonsgegevens, neemt u dan gerust contact met ons op. Vraag naar Johan Ottenhof.